FANDOM


Tranzicija je pojam koji znači in the tansition, tj na putu...Termin je nastao posle raspada SSSR i Varšavskog pakta, kada su zemlje Zapadne Evrope došle na ideju o stvaranju unije, san Napoleona Bonaparte i Hitlera samih.

Zemlje bivšeg raspadnutog bolka, našle su se u tranziciji, tj u procesu ka učlanjenju u EU...

Srpska tranzicija

Za razliku od svih drugih Evropskih zemalja, Srbija deluje kao zemlja u kojoj je najduže tranzicija, tj najduže traje proces njenog učlanjenja u EU...

Da bi Srbija ušla u EU, mora da ispuni niz čudnih zahteva, koji se ostvaruju polako, iako se gradjani baš ne slažu sa time...

Produkt tranzicije

Produkt tranzicije su mnoge čudne bizarne pojave, kao preopterećenost politikom, dalje transformacija Marksove reči u Evropsku reč(pa sad umesto Marksa, Engelsa i Sosijalizma uči se Gradjansko pravo i Evropski pravilnici, a na TV se forsira Evropa), zatim obnova Crkve, obnova monarhije, radjanje niza Nevladinih organizacija pod Zapadnom ideologijom, zatim opadanje kvaliteta Televizijskog programa, stvaranje raznih omladinskih desničarskih organizuacija, kao i LGBT pokreta...

Sve ovo dalo je za rezultat da se gradjani osećaju preopterećeno..Broj osoba obolelih od psihičkih oboljenja, stresa, tumora prouzrokovanih brzim nezdarvim načinom života se povećao...

Takodje sve gore napomenute organizacije i pojave deluje kao da saradjuju zajedno, a javno se pljuju, kako bi bili vidjeni, prihvačeni, i vršili uticaj...Činjenica koja potvrdjuje to je da se grle iza kamera...

Zaključak

Tranzicija je donela mnogo što šta novo, staro, tradicionalno, moderno i ko zna šta, ali ništa dobro...

Umesto dobrih tradicionalnih vrednosti i moderne tehnologije, usvaja se tradicionalno sujeverje i primitivizam i nasilje i strana dekadencija...A posledice ne plaća niko od gore napomenutih, več gradjani...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.