FANDOM


Teorija zavere je ideja koja tvrdi da je neki događaj delo zavere interesnih grupa. Međutim, od 1960ih ovaj izraz se koristi da se označe smešne, loše shvaćene, paranoične, neosnovane ili iracionalne teorije.

Uobičajeno shvaćanje ovog pojma je da teorija zavere nije prosta zavere šačice ljudi koji planiraju da se njome okoriste, već zavera koja uključuje na stotine ili hiljade ljudi, od kojih svako mora da čuva tajnu. Još važnije, kao i pseudonauka, teorije zavere nisu proverljive.

Neke poznate teorija zavere Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.