FANDOM


Srpski narod na Kosovu i Metohiji od 2000-te je grupa izuzetno hrabrih ljudi, koji imaju veliku nesreću da nemaju novca i uticaja da obezbede sebi osnovna ljudska prava, koja svi ostali imaju. 

Srbi na Kosovu uglavnom žive bez osnovnih ljudskih potreba. Pod stalnim su napadom od strane albanskih ekstremističkih grupacija.

Srpski naord na Kosovu može se kroz istorju porediti sa Jevrejima, Indijancima, Crncima, Palestincima i svim ostalim grupacijama, nad kojima se vršila i vrši se represija, a kojima niko ne pomaže. Najgore, niko u svetu o tome ne priča, jer Kosovski Srbi nemaju predstavnike i uticaja u svetu.

Jedina dva čoveka na svetu koja su ponudili koliko toliko optimalno rešenje su Milorad Dodik i Vladimir Putin, ponudivši Srbima sa Kosova da dodju u Republiku Srpsku ili Rusku Federaciju, gde će da imaju udobne domove, osnovna ljudska prava, gde će im deca biti sigurna i gde će živeti normalno.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.