FANDOM


Srpska pravoslavna crkva je jedna od autokefalnih pravoslavnih crkava koja ima jurisdikciju nad Srbijom i bivšim jugoslovenskihm republikama (osim nad Makedonijom), kao i nekoliko zapadnoevropskih, australijskih i američkih eparhija.

Stiče se jak utisak je da osnovna delatnost Srpske pravoslavne crkve nije prenošenje Hristove reči, već rad na sopstvenom bogaćenju. Da je SPC imalo posvetila pažnje rečima: ljubi bližnjeg svoga, pre će kamila proći kroz iglene uši..., ko tebe kamenom... ne bi bilo toliko organizacija koje se drže Starog zaveta kao što su Obraz i Dveri srpske. Čak i sam patrijarh veruje da dobronamerni Bog kome služi kažnjava nedužne ljude smrću zbog tuđih greha, iako samo hrišćanstvo uči da je Isusova smrt poslednja žrtva za ljudske grehe. O iskvarenosti SPC govori činjenica, da sveštenici u jednom gradu na Zapadu Srbije se ponašaju nedolično, naime jedan je razbijao izloge i tukao se sa policijom, drugi ide po kućama i zavodi žene, čak ih savetuje kako da leče polne bolesti kako bi imale odnos sa njima, treći zgrće velike pare... Sveštenstvo takodje ima odlične prihode, a po rečima sina jednog od Sveštenika, koji je posle postao Djakon, pola Srbije je pripadalo crkvi i sve to treba vratiti njima, što je notorna laž... Za današnje Sveštenike se slobodno može reći, da nisu Svešetenici Hrista, jer ne neguju njegove vrednosti i ne poštuju pravila, koja je on izrekao, jer sve pare i dobrovoljne prihode, kojih dobijaju mnogo ne daju za bolesne i bolesnu decu, kojima je neophodno, nego za same sebe...Tako se dolazi do zaključka da su Sveštenici danas, više kao Viskosveštenici Fariseji, koji su razapeli Hrista, nego pravi Prosvetitelji, jer se više drže Farisejskog modusa, time što neguju bogatstvo, klutove ličnosti i uopšte nisu skromni...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.