FANDOM


Jovan I. Deretić je megalomanski pseudoistoričar i teoretičar zavere iz Srbije koji veruje da svi Indo-Evropljani (osim Albanaca) Srbi ili velikim delom Srbi i da je ova "činjenica" sakrivena u interesu Vatikana posle Berlinskog kongresa (1878). Zahvaljujući njegovim neumornim naporima u promovisanju svoje ideje, Deretić je postao sinonim sa neo-romantičare (pogrdan termin za ljude koji žele da istorija savršeno odgovara njihovim potrebama.

dalje

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.