FANDOM


Protokoli sionskih mudraca je falsifikovan dokument koji je sastavio Metju Glovinski, agent ruske tajne službe Ohrane. On u detalje objašnjava navodnu jevrejsku zaveru da zavladaju svetom, uključujući kontrolu nad medijima, bankama i vladama. Kao osnova za sastavljanje Protokola poslužili su roman Bijaric Hermana Gedšea i Dijaloga u paklu između Makijavelija i Monteskjea Morisa Žolija. Protokoli su bili osnova za mnoge antisemiteska traktate tokom 20. i 21. veka, uključujući Međunarodnog Jevrejina Henrija Forda i Majn kampf Adolfa Hitlera. Nacisti su se mnogo pozivali na Protokole da opravdaju ugnjetavanje Jevreja i holokaust.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.