FANDOM


Pravi srpski domaćin je legendarna ličnost iz srpskog romantičarskog mita o srpskom seljaku. On je seljak koji je dostigao maksimum. Ima pun tor stoke, ambare pune žitarica i podrume pune vina i sve kao kralj u bajkama za decu. Navodno po mitu pravi srpski domaćin je postojao u zlatno doba srpske nacionalne istorije od 1804 do 1945. Po mitoma...pardon romatničarima on je u toku ovog perioda vodio zemlju u kojoj je vladalo ruralno uredjanje i kao bajagi vodio ju je uspešno. Onda je došao zli komunjara i oteo sve ono što je domaćin pošteno zaradjivao zadnjih dva veka i čiča miča i gotova priča. Istina je zapravo da su PSD bili lovarni Srbi, mnogo po čemu slični današnjim tajkunima, da su činili manjinu naroda, i da su veći deo ruralnog stanovništva seljake bezemljaše dovodili na svoje njive da dirindže za šaku brašna. Razlog oduzimanju imovine istih posle (Drugog svetskog) rata, bio je taj, jer su isti imali mnogo imovine, koju nisu mogli da sklone, pa su iz straha za istom šurovali sa Nemačkim okupatorima, kako bi zadržali privilegije (kao što su srpske velmože u vreme Turaka iz istog razloga prešle u islam), dok je običan seljak bezemljaš i gradjanin (sirotinja raja koja je dizala ustanke) morao da trpi okupacionu vlast i vrlo često bude izvodjen sa drugima na streljanje. Mit o slavnom srpskom domaćinu stvoren je 90-tih pošto je prošlo više od 45 godina kada ih se iko i sećao, pa je po običaju kao i sve kod Srba, stvorena romantična verzija o nekakvom domaćinu, gazdi koji je bio uspešan poštenim radom. Ova slika je prijemčiva nacionalistima, koji idealizuju selo pod uticajem učenja Justina Popovića i Nikolaja Velimirovića (a realno malo ko tamo od njih živi). Realnost koju bi vam rekli ljudi koji su živeli tada, je ta da se na selu kao i danas živelo teško, da ljudi pa čak i ti domaćini nekada nisu imali leba da jedu, da su u mnogo čemu zavisili od čistih okolnosti, a o stvarima kao što su struja, vodovod, toalet itd da i ne pominjemo. Ako ste zaista naivni da verujete da je u jednoj maloj zemlji posle 5 vekova ropstva i koja je imala na svakih 20 godina rat da je svaki seljak bio pošteni domaćin punih ambara i bogatih njiva, onda ste zaista naivni.Budući da su Srbi inatski narod koji su u zadnjih 25 godina doživeli mnogo nedaća, stalno ih nabedjuju za svašta, mit o pravom sprskom domaćinu je nastao iz potrebe da se vremena i ljudi o kojima malo ko od prosečnih ljudi zna idealizuju i romantizuju, tj prikažu kao neka davna bolja lepša vremena nasuprto današnjem vremenu, kako bi se lakše podneo teret svakidašnjice i njenih problema, slično idealizaciji Kosovske bitke i Nemanjićke Srbije za vreme vladavine Turaka. Jedan od razloga takodje zašto Srbi žude za nekakvom buržuazijom je taj, što su Srbi vekovima bili pod tudjinima, pa postoji kompleks kod šireg sloja Srba i želja da se dokaže da i Srbi imaju nekakvu aristokratiju i tradiciju, kako bi bili isti kao drugi Evropski i svetski narodi. Iz istog razloga se stalno traži spona izmedju idealizovane srednjovekovne Nemanjićke Srbije, kao nekakve idealne države Srba, i današnje, moderne Srbije.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.