FANDOM


Novi svetski poredak je teorija zavere po kojoj moćna grupa ljudi kontroliše svet, ili je na ivici da stekne takvu kontrolu.

Poreklo izraza Edit

Izraz "Novi svetski poredak" najverovatnije se prvi put pojavio 1940. godine, u naslovu knjige Novi svetski poredak Herberta Džordža Velsa. "Novi svetski poredak" je takođe iskorićen te iste godine u eseju pisca-okultiste Alise Bejli koja je uključena u posthumnu kompilaciju njenih dela Eksternalizacija hijerarhije objavljene 1957. I za Velsa i Bejlijevu izraz Novi svetski poredak je označavao blagonaklonu socijalnu demokratiju koja bi trebalo da se uskoro pojavi. Teoretičari zavere pak veruju da termin seže u ranije u dela Sesila Roudsa i Lajonela Kertisa iz oko oko 1909.

Popularizacija izraza među teoretičarima zavere se može pratiti zadnjih 40ak godina kada se on pojavio u knjizi Niko se ne usuđeje da nazove zaverom Gerija Alena, pisca iz Udruženja Džo Birč. Alen tvrdi da je novi svetski poredak "šifra" koju bi međunarodna komunistička zavera iskoristila da otkrije svoje tajne planove o socijalističkoj svetskoj vladi. Ova knjiga je naširoko čitana među desničarskim krugovovima tokom 1970-ih godina i verovatno je izvor histerije koja je kasnije izbila oko termina.

Prva upotreba termina "Novi svetski poredak" od strane političara koji nešto znače je bio u govoru Džordža Buša Starijeg nakon što je okončan Hladni rat. U tom govoru, Buš je objasnio da, nakon raspada Sovjetskog Saveza, Sjedinjene Države i Rusija će sarađivati, umesto da se takmiče. Svi stručnjaci za međunarodne odnose se slažu da je u tom trenutku, stari bipolarni poredak okončan, a novi sistem dolazi na svoje mesto. Tačna priroda novog sistema je u velikoj meri raspravljana tokom godina.

Kao što je objašenjeno ispod, smisao izraza za teoretičara zavere je otišao u drugom pravcu.

Značenje za teoretičare zavere Edit

Novi svetski poredak kao zavera ja započeo kao produžetak starijih teorija zavere udruženja Džordž Birdž o ulozi Ujedinjenih nacija. Ova teorija je tvrdila da su Ujedinjene nacije bila samo oruđe komunista, a da je krajnji cilj potpuno potčinjavanje Sjedinjenih Država Ujedinjenim nacijama. Yatim bi se uspostavila svetska vlada u kojoj bi sve slobode koje Amerikanci drže dragima bile ukinute. Obično se tvrdilo da su najviši američki umešani u zaveru.

Kao što je običaj sa teorijama zavere, postoje mnoge protivrečne varijacije ove teorije. Najpopularnije varijacija tvrdi da su međunarodni bankari (čitaj: Jevreji) vukli konce i u SAD i u SSSR. Druge očiglednije rasističke teorije uyimaju cioniste za odgovorne. Kako mnogi teoretičari zavere takođe veruju da su Jevreji odgovorni ili za banke ili komunizam (ili za oboje), ove tri teorije su često utkane zajedno u potpuno besmislenu celinu.

Pristalice ove teorije mogu do određenog stepene reći ko je deo nje, ali niko ne može da se utvrdi ko nije deo novog svetskog poretka. Međunarodne organizacije poput Svetske banke, MMF, Evropske unije, Ujedinjenih nacija i NATO pakta se često navode kao osnovne organizacije Novog svetskog poretka. Predsednici i premijeri država su rutinski uključeni u zaveru. Nešto drugačija verzija Novog svetskog poretka teoriji ide dotle kaže da su ove porodice i lica deo iste krvne linije. Za najistaknutije porodice poput Rokfelera, Morgana i Du Ponta, kao i evropski monarsi, se kaže da su važni članovi. Konkretno, porodica Rotšild se često navodi da je mozak cele zavere.

Neke verzije teorije su samo prerade stare teorije zavere o Iluminatima, u kojoj se neko tajno društvo radi iza kulisa sa ciljem da dominira svetom ili sa nekim drugim nečasnim ciljem. Ponekad se Iluminati mogu eksplicitno pominjazi u ovim verzijama teorije. Ostale verzije će se pozivati na novije grupe od kojih su Trilateralna komisija i Bilderberška grupa (koje, za razliku od Iluminata, stvarno postoje) često pominju. Masoni se takođe redovno navode kao podstrekači zavere zarad svetske dominaciju. Mnoge manifestacije teorije Novog svetskog poretka je karakteršu kao međunarodnu jevrejku zaveru, iako drugi vide vođe zavere na drugim mestima i nisu eksplicitno antisemitski.

Zbog toga što Novi svetski poredak navodno ima neograničenu moć i ceo svet na dohvat ruke, može se tvrditi da su oni bili iza svakog događaja bilo gde i bilo kada. To čini manje zasebnom teorijom zavere, a više okvirom u koji se može uključiti bilo koja teorija zavere ("super teorija zavere"). Ovo takođe često podrazumeva verovanje u pseudoistoriju da se objasni poreklo novog svetskog poretka. Na primer, moderne inkarnacija teorije Novog svetskog poretka se često oslanjaju na starije teorije o masonima i Iluminatima i tvrde da su grupe kao što je Bilderberška grupa izrasle iz tih ranijih zavera.

Teorije zavere su ostale marginalne sve do 1990ih i širenja Interneta. U tom trenutku, teoretičari zavere su počeli da vide Bila Klintona kao najvećeg piona Novog svetskog poretka. Događaji ooko Rubi Ridž i Vejka su smatrani delom pokušaja da se uklone američke slobode na račun Ujedinjenih nacija ili FEMA. Tokom ovog perioda, teorija zavere je najbliže bila povezana sa određenim paleokonzervativcima. Pat Robertson je dao podsticaj verovanju u teoriju zavere svojom knjigom iz 1992 Novi svetski poredak. Sve apsurdnije verijacije ove teorije yavere su se razvile do sredine 1990-ih, kao što su tvrdnje da se misteriozna flote crnih helikoptera priprema za vojnu okupaciju SAD.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.