FANDOM


Majski prevrat bio je teroristički čin, u kome su zaverenici predvodjeni majorom Dragutinom Dimitrijevićem Apisom(Volom) upali u Beli dvor i počinili regicid(kraljevsko ubistvo) nad kraljem Aleksandrom Obrenovićem i kraljicom Dragom Obrenović(po pobornicima Karadjordjevića Dragom Mašin).Ubistvo je izvedeno u korist Petra Prvog Karadjordjevića,kako bi ovaj došao na vlast, iako se kao razlog navodi to da je Aleksandar oženi Dragu koja nije mogla da ordi decu. Pobronici ovog ubistva bili su članovi grupe Ujedninjenje ili smrt, tj preteča srpskog Četničkog pokreta, čiji su planovi tokom narednih decenija propali.

PozadinaEdit

Period vladavine Obrenovića obeležen manje vojnim a više diplomatskim uspesima. U Prvom srpsko-turskom ratu, iako je izgubila značajne bitke Srbija ne gubi ni delić teritorije. Posle Drugog srpsko-turskog rata, Srbija konačno osvaja južne delove današnje Srbije, a u Srpsko-bugarskom rata iako vojno gubi i ugrožena je od strane Bugara, Srbija biva ne napadnuta. Kralj Milan u strahu od odmazde, predaje presto svom sin Aleksandru. Po današnjim istoričarima i istoričarima iz doba Karadjordjevića od 1903 do 1945, Obrenovići su demonizovani, iako stoji činjenica da u pet ratova koje je Srbija vodila, imala je manje žrtva tj od 1milion i 500 hiljada izgubila je svega desetak hiljada ljudi, ali teritorije koje su do 1903 oslobodjene, ostale su do dan danas u sastavu Srbije... Godine 1903 iako je Aleksandar uveo neke reforme, u intelektualnim krugovima i medju oficirima nastaje plan da se kraljevski par smakne.Plan je skovao major Dragutin Dimitrijević Apis, koji je po mogućstvu bio Britanski agent,a oformio je organizaciju ,,Ujednineje ili smrt V.C.(ve-ce) po uzoru na Britanske organizacije.Parola im je bila ,,Ujedninjenje ili smrt,, poput Britanskog ,,Give us glory or give us death(Dajte nam slavu ili dajte nam smrt). Simbol ove organizacije bio je Džoli Rodžer, tj lobanja sa ukrštenim gležnjačama. Namera je bila da se skloni dinastija koja je bila pod pokroviteljstvom Austrije, a da se dovede Pro-Britansko-Frncuski Petar Karadjordjević.Što bi odlučeno bi i uradjeno. Izvršen je teroristički akt, koga se zgrozila cela Evropa. Za Apisa ozbiljni, neutralni istoričari kažu da je bio ludak, koji je imao za lajt motiv da pobije sve dinastije Evrope. Čak ga je i Živojim Mišić pljuvao, koje je tokom prevrata bio u smrtnoj opasnosti da bude ubijen, a spasao se time što je bio iskusan i pamenta se izjasnio za Monarhiju i Petra Karadjordjevića(,,Moja sećanja memoari Živojina Mišića, deo Pad dinastoje Obrenovića)

Posle atentataEdit

Posle ovog atentata, dinastija tokom koje se živelo relativno mirno, i tokom koje se Srbija širila do granica koja i danas postoje, bila je izbrisana. Zamenili su ih megalomani Karadjordjevići, pod čijim vodstvom je samo tokom Prvog svetskog rata izginulo milion ipo ljudi od toga trećina muškog stanovništva(vodjeni filozofijom ujedninjenje ili smrt, tokom kog je više bilo smrti dok je ujedinjenje bilo kratko)... Karadjorjdevići su imali ružnu naviku da se pojavljuju i vladaju političkom scenom tokom Crnih perioda Srbije(1914-1918,1918-1945 i 1989-...), za koju glasi poslovica ,,Srbi karaće vas crna sudbina kada dodju Karadjordjevići tokom crnih dana...Takdje su prvi bežali kada zagusti...Od teritorija koje su navodno oslobodili ništa nije ostalo u sastavu Srbije. Čak štaviše,sve što Srbija danas ima je oslobodjeno za vreme Obrenovića(izuzev Vojvodine, koju je Broz očistio od Folksdojčera). Njihova ideja da ujednine Srbe Hrvate i ostale, stvorila je Jugoslaviju, a ona se dva puta gušila ud krvavim ratovima u kojim je izginulo više ljudi(ujedinjenje ili smrt-izgleda da je smrt bila jača od ujedninja)...

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.