FANDOM


Kosovski zavet, je mala knjižica napisana od strane sveštenika Žarka Gavrilovića. U njoj se navode ideje po kojima je bolje izabrati časnu smrt, nego sraman život. U knjizi se promoviše ideja Kosovskog boja i Nebeske Srbije. Motiv je Lazareva kletva, koju je knez uputio svima koji nisu došli da se bore na Kosovu.

Pozadina

Posle pada SFRJ, po Srbiji je počela revizija istorije. Kao glavni motiv nacionalne istorije,uzet je Boj na Kosovu, kao najbitniji datum u celoj srpskoj istoriji. SPC sa sveštenicima Nikolajevskog opredeljenja i Justinijancima počinje na promociji Nebeske Srbije i Kosovskog zaveta, po kom Srpski narod treba da se opredeli za Carstvo na Nebu, a da se odrekne svega zemaljskog.

Beogradski sveštenik SPC Žarko Gavrilović štampa malu svesku od 23 strane u kojoj kaže sledeće:

,,Ne meri se prah prahom, zemlja zemljom i čovek čovekom, već prah zemljom, zemlja nebom i čovek Bogom"

U daljem tekstu on kaže ,,Zemaljsko je Carstvo malo, nebesko je veliko i kako je Knez Lazar u ime celog naroda izabrao Caarstvo Nebesko, ne uzimajući u obzir da se na Kosovu desio poraz, koji je doveo do ropstva i da narod u stresnim i teškim vremenima bira utehu i izmišlja mitove koji ga održavaju"

Knjižica je kružila Srbijom tokom 80-tih i 90-tih, i pored kultnog filma ,,Boj na Kosovu" koji je snimljen po drami pesnika, a ne po istorijskim činjenicama, postala je odgovorna za poistovećivanje običnog naroda u Srbiji sa mučenicima i prihvatanje činjenice da će Srbija imati brojne probleme.Tako je narod počeo verovati da je krizno stanje novo ropstvo pod Turcima. Moć dobijaju političari, crkva, a na medijskoj i kulturnoj sceni se promoviše antiintelektualizam i malograđanstvo.

Stvorena je struja po Pax Kosovum, Pax Singidunum, Pax Rurales (ništa osim Kosova, Beograda i selendri), a u medijima umesto prikazivanja i promocija pravih lepota Srbije kako prirodnih po zemlji, tako i lepih građevina po Beogradu starih 100 godina, promovišu se urbana konfuzija, prostakluk ruralne sredine i opsednutost Kosovom, umesto da glavne stvari budu lepota Beograda, prirodne lepote ruralnih krajeva, kao i patnje srpskog stanovništva naseljenog na Kosovu.

Da li Kosovski zavet, kakvim ga je Gavrilović prikazao i SPC ima veze sa činjenicama i može da se reflektuje na današnji život u današnjim prilikama diskutabilno je.

Kao primer, ljudi mogu napraviti paralelu izmedju opšte poznatog Boja na Kosovu, koji je uvertira u propast, i zaboravljenog Boja na Mišaru, legendarne pobede koja je dovela do oslobođenja, a koju svi Srbi brkaju sa Bitkom na Čegru, gde je Vožd Karadjorjde primenom taktike primerene tadašnjem vremenu i odričući se tradicionalne gerilske borbe, porazio ne samo dva puta brojniju tursku vojsku, već i porazio artiljeriju Napoleona Bonaparte.

Kosovski zavet danas ozbiljno shvataju samo fundamentalisti i religijski fanatici.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.