FANDOM


Judaizam je monoteistička religija, koja se smatra prvom abrahamskom religijom. Da li zbog svog viševekovnog odbijanja da prihvate hrišćanstvo ili islam, li pak zbog tradicionalno jake kulturne povezanosti, Jevreji su često glavni likovi u brojnim teorijama zavere, kao i u pogromimama i genocidima (od kojih je najpoznatiji Holokaust iz Drugog svetskog rata). Svi oblici judaizma koriste Hebrejsku Bibliju ili Tanah kao svoju primarnu svetu literaturu. Tanah čini pet knjiga Mojsijejvih ili Tora (Zakoni), knjige proroka ili Neviim (Proroci) i Ketuvim (Pisanja). Ogromna većina takođe takođe bazira svoje prakse na značajnom broju religijskih kometara, rabinskoj tradiciji ili knjizi komentara poznara kao Talmud.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.