FANDOM


Inteligentni dizajn je pseudonauka koja tvrdi da određeni aspekti fizičkog sveta, a posebno život, pokazuju znake da su projektovani i samim tim su stvoreni od strane inteligentnog bica (obično, ali ne uvek, hrišćanskog Boga). Ovaj koncept je stariji od nauke, ali je tek od 1980-ih termin "inteligentni dizajn" ušao u širu upotrebu. Pristalice inteligentnog dizajna obično tvrde da teorija nije zasnovana na hrišćanskom kreacionizma, iako postojanje strategiji klina je prilično veliki nagoveštaj da ipak postoji neka veza. Pokušaji da se inteligentni dizajnd predaje u državnim školama su poraženi na sudu, a naučne radovi koji sugerišu postojanje "tvorca" obično ne mogu da prođu stručnu recenziju. Inteligentni dizajn je kritikovan zbog nemogućnosti da objasni mehanizam koji ga pokreće i nedostatka proverljivosti.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.