FANDOM


232

Glavni pravci u hrišćanstvu koji se dalje mogu granati na još uže grupe od kojih svaka tvrdi da je baš ona u pravu i da će sledbenici drugih završiti u paklu. Težak izbor, zar ne?

Hrišćanstvo je druga svetska religija koja smatra da potiče od praoca Avrama i najuspešnija po broju sledbenika. Hrišćanstvo je monoteistička religija koja koja propoveda verovanje u tri jednog boga koga čini trojstvo Oca, Sina i Svetoga duha. Hrišćanstvo vuče korene iz judaizma.

Primarna razlika između hrišćanstva i judaizma je verovanje da je Isus mesija i sin božji, koji je umro i vaskrasao kao konačna žrtva za ljudske grehe. Po Novom savezu, svako ko veruje u Sina božjeg može zaraditi mesto pored Boga na nebu i večni zagrobni život. Svi ostali će biti večno mučeni.

Hrišćanstvo je najveća avramska i religija uopšte po broju sledbenika. Iako je podeljena je u različite podgrupe, postoje tri glavna pravca: rimokatoličanstvo, pravoslavlje i protestantizam. Razlika između verovanja u različitim pracima, pa čak i sekticama u okviru jednog pravca može biti ogromna. Primarni razlozi za neslaganja su priroda Boga, uloga crkvenih vlasti, validnost raznih "svetih" tekstova i sam pristup Bogu.

Vidi još Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.