FANDOM


Bronzano doba je period ljudske povesti od otprilike 3300 godine p. n. e. pa sve do otprilike 1100. p. n. e.

Verovanja iz broznanog doba kojima ne dajemo ni pet para više Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.