FANDOM


Biblija je sveta knjiga u judaizmu i hrišćanstvu, zbirka tekstova koju neki ljudi uzimaju dravo za gotovo, drugi kao hrpu pisanog đubreta, a treći kao nešto između ta dva. Hrišćansku bibliju čine Stari i Novi zavet, dok hebrejskoj Bibliji odgovara Stari zavet, tj Tanah, uz malu drugačiju podelu i organizaciju tekstova.

Vidi još Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.